Genshin Impact – cháp vá update thêm 2 vũ khí trong 2.3

Genshin Impact – cháp vá update thêm 2 vũ khí trong 2.3 – và WikTech đọc tin tức tổng hợp trò chơi tiên tiến nhất nhé !

những leak lại cháp vá update thêm những vũ khí mới cho Albedo và Itto. với vẻ Genshin IMpact gamer dạng 2.3 là việc trở lại mạnh mẽ và tự tín của Nham Thần Noelle

tìm trấn mới của Albedo

Genshin Impact - Bổ sung thêm 2 vũ khí trong 2.3 - Kiếm trấn của Albedo và Đại kiếm trấn của Itto

Kỹ năng yếu tố tăng sát thương bằng 40/50/60/70/80% Def của người mang. 

Genshin Impact - Bổ sung thêm 2 vũ khí trong 2.3 - Kiếm trấn của Albedo và Đại kiếm trấn của Itto 2

Trong số đó, tìm đơn rất Rất với thể sẽ là sản phẩm tặng ko tính tiền ảo sự kiện R5.

Đại tìm trấn của Itto

Genshin Impact - Bổ sung thêm 2 vũ khí trong 2.3 - Kiếm trấn của Albedo và Đại kiếm trấn của Itto 3

 

Genshin Impact - Bổ sung thêm 2 vũ khí trong 2.3 - Kiếm trấn của Albedo và Đại kiếm trấn của Itto 4

Đại tìm với chỉ số phụ tăng CD nhưng xuất hiện ứng kỹ năng à tăng thêm 20/25/30/35/40% Def của nhân vật. Đánh thường và đánh charge tăng sát thương bằng28/35/42/49/56% Def của nhân vật.

Rất mong ý kiến đóng góp của những gamer về nội dung giúp WikiTech hoàn thiện nhất !

Từ Khóa : WikiTech – Genshin Impact – cháp vá update thêm 2 vũ khí trong 2.3

Leave a Comment!