Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 tiền ảo Mùa Giải 2021

Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 tiền ảo Mùa Giải 2021

Với bộ trang bị mới buff mạnh cho những đấu sĩ tư vấn trâu bò đúng nghĩa, hãy với tìm hiểu thêm qua cách lên đồ và bảng ngọc mạnh nhất giành riêng cho Alistar Mùa 11 LMHT và đầu tiên áp đảo đường dưới với meta Tank mới thời ưu thế hiện tại.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Alistar tiền ảo Mùa Giải 2021

Trang bị khởi ưu thế:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị trọng yếu nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị tư vấn late trò chơi:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị đông đủ tiêu chuẩn chỉnh:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 5

Trang bị chủ động áp sát tiềm năng:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 6

Trang bị tư vấn buff/phòng thủ:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 7

Trang bị thuần Tank/kháng khống chế:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 8

Bảng ngọc mạnh nhất cho Alistar tiền ảo Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 10

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 11

Thứ tự nâng kĩ năng Alistar

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Alistar mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 12

Leave a Comment!