Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 tiền vàng Mùa Giải 2021

Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 tiền vàng Mùa Giải 2021

Với một loạt trang bị trấn phái được upgrade sức khỏe đáng kể, hãy với ưu thế qua cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất giành riêng cho Ezreal thời đoạn tiền vàng Mùa Giải 2021 của LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Ezreal tiền vàng Mùa Giải 2021

Trang bị khởi ưu thế + trang bị phải mang:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị đông đủ tiêu chuẩn chỉnh:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị chống team sát thương phép:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị chống team vật lý/tank:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 5

Bảng ngọc mạnh nhất cho Ezreal tiền vàng Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 8

Thứ tự nâng kĩ năng Ezreal

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Ezreal mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 9

Leave a Comment!