LMHT: còn nữa gamer dạng update 11.5 đầu tiên

LMHT: còn nữa gamer dạng update 11.5 đầu tiên

Với một vài thay đổi về tướng và trang bị trọng yếu, hãy với tìm hiểu thêm qua còn nữa gamer dạng update 11.5 đầu tiên của LMHT và hóng đón meta mới trong đầu Mùa 11 thời ưu thế hiện tại nhé.

còn nữa gamer dạng update 11.5 LMHT

Thay đổi ổn định Tướng 11.5 LMHT

Twitch

  • Nội tại – Sát thương phép giảm từ 3% => 2.5%
  • R – Sát thương cùng thêm tăng từ 25/40/55 => 30/45/60
  • R – thời hạn buff tăng từ 5s => 6 giây

Thay đổi ổn định Trang Bị 11.5 LMHT

tìm Manamune

giá trị tăng từ 2900 => 3000 vàng

tìm Muramana

xuất hiện ứng nội tại: Sát thương gây lên tướng giảm từ 2.5% max mana => một.5% max mana

Nội tại: Sát thương kĩ năng cùng thêm thay đổi từ 2.5% max mana + 6% tAD STVL => (3.3% tướng cận chiến/2.5% tướng đánh xa) max mana + 6% tAD STVL

Nanh Băng

xuất hiện ứng mới: rất Rất sở hữu thể cắm mắt Tại vị trí 300 range

Liềm Bóng Ma

xuất hiện ứng mới: rất Rất sở hữu thể cắm mắt Tại vị trí 300 range

những trang phục trình làng trong gamer dạng 11.5 LMHT

Bee’Maw (Kog’Maw Ong Mật)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.5 chính thức - Cân bằng sức mạnh hàng loạt trang bị và tướng mạnh

 

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.5 chính thức - Cân bằng sức mạnh hàng loạt trang bị và tướng mạnh 2

 

Yuubee (Yuumi Ong Mật)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.5 chính thức - Cân bằng sức mạnh hàng loạt trang bị và tướng mạnh 3

 

Beezahar (Malzahar Ong Mật)

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.5 chính thức - Cân bằng sức mạnh hàng loạt trang bị và tướng mạnh 4

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.5 chính thức - Cân bằng sức mạnh hàng loạt trang bị và tướng mạnh 5
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.5 chính thức - Cân bằng sức mạnh hàng loạt trang bị và tướng mạnh 6
LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.5 chính thức - Cân bằng sức mạnh hàng loạt trang bị và tướng mạnh 7

 

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 11.5 chính thức - Cân bằng sức mạnh hàng loạt trang bị và tướng mạnh 8

Leave a Comment!