Home GameHướng DẫnLiên Minh Huyền Thoại Nhóm trang phục Cao Bồi 2022 và CKTG 2021 máy chủ PBE 12.9

Nhóm trang phục Cao Bồi 2022 và CKTG 2021 máy chủ PBE 12.9

by Adam

Nhóm trang phục Cao Bồi 2022 và CKTG 2021 máy chủ PBE 12.9

Tại máy chủ thử nghiệm của LMHT phiên version 12.9 thì nhóm trang phục Cao Bồi 2022 và CKTG 2021 đầu tiên xuất hiện trước sự việc vui mừng của xã hội trò chơi thủ

Trong một thông tin tiên tiến nhất mà máy chủ PBE của LMHT thay đổi thì một loạt trang phục mới đã đầu tiên xuất hiện, chuẫn bị được tung ra một cách đầu tiên. ví dụ thì tại máy chủ PBE của LMHT xuất hiện 2 nhóm trang phục, sở hữu những nhóm trang phục Cao Bồi 2022 nhóm trang phục CKTG 2021 Vinh danh nhóm tuyển EDG.

Nhóm trang phục Cao Bồi 2022

Nhóm trang phục này sẽ sở hữu được những những thành viên mới như Katarina, Leona, Morderkaiser, VarusTalon, Trong số đó Talon sẽ là vị tướng sở hữu trang phục Cao Bồi mặt hàng Hiệu cho mình

nhóm trang phục mới lmht phiên bản 12.9 Cao bồi và CKTG 2021

Katarina Cao Bồi

nhóm trang phục mới lmht phiên bản 12.9 Cao bồi và CKTG 2021

Leona Cao Bồi

nhóm trang phục mới lmht phiên bản 12.9 Cao bồi và CKTG 2021

Morderkaiser Cao Bồi

nhóm trang phục mới lmht phiên bản 12.9 Cao bồi và CKTG 2021

Varus và Talon Cao Bồi

Xem thêm: LMHT: thời hạn duy trì version thay đổi 12.8 ngày 28/4 của LMHT và DTCL đầu tiên

Nhóm trang phục CKTG 2021

nhóm trang phục mới lmht phiên bản 12.9 Cao bồi và CKTG 2021

Khung tải trận

nhóm trang phục mới lmht phiên bản 12.9 Cao bồi và CKTG 2021

nhóm trang phục mới lmht phiên bản 12.9 Cao bồi và CKTG 2021

nhóm trang phục mới lmht phiên bản 12.9 Cao bồi và CKTG 2021

Xem tiếp  Kennen đang là vị tướng "quẫy" sung nhất tại CKTG 2021 với tỷ trọng thắng lên tới 71%

Related Posts

Leave a Comment