những bậc quân hàm trong vltkm Mobile

những bậc quân hàm trong vltkm Mobile và WikiTech đọc nội dung bài viết mới về tựa trò chơi vltk mobi nhé

cap-quan-ham-vltk

Tăng bậc quân hàm là cách tăng lực chiến trong trò chơi VLTK mobile. Vậy trong trò chơi trên sự thật còn sở hữu những level quân hàm nào và điều kiện để đạt được những cột mốc đó ra sao.

Trong nội dung bài viết trên sự thật sẽ mình giúp những người đùa sở hữu được những thông tin đó.

Xuất trần

 • Lực hiến +600
 • Sinh lực +30%
 • Sinh lực +800
 • Kháng tổng thể + 20
 • tránh mặt + 80
 • Sát thương thuộc tính + 80

ĐIỀU KIỆN LÊN KINH THẮNG : 15.000 LỨC CHIẾN.

xuat-tran-kinh-thang

Kinh thắng

 • Lực hiến +1200
 • Sinh lực +40%
 • Sinh lực +1200
 • Kháng tổng thể +40
 • tránh mặt + 120
 • Sát thương thuộc tính + 120

ĐIỀU KIỆN LÊN LÃNG VÂN : 24.000 LỨC CHIẾN + 2 MINH CHỦ LỆNH

kinh-thang-lang-van

Lãng vân

 • Lực hiến +2400
 • Sinh lực +50%
 • Sinh lực +2000
 • Kháng tổng thể +60
 • tránh mặt + 200
 • Sát thương thuộc tính + 200

ĐIỀU KIỆN LÊN NGỰ ko : 48.000 LỰC CHIẾN + 4 MINH CHỦ LỆNH

lang-van-ngu-khong

Ngự ko

 • Lực hiến +4800
 • Sinh lực +60%
 • Sinh lực +2800
 • Kháng tổng thể +80
 • tránh mặt + 280
 • Sát thương thuộc tính + 280

ĐIỀU KIỆN LÊN TIỀM LONG: 96.000 LỰC CHIẾN + 4 DANH TƯỚNG LỆNH

Tiềm long

 • Lực hiến +18000
 • Sinh lực +70%
 • Sinh lực +3600
 • Kháng tổng thể +100
 • tránh mặt + 360
 • Sát thương thuộc tính + 360

ĐIỀU KIỆN LÊN NGẠO THẾ: 150.000 LỰC CHIẾN + 8 DANH TƯỚNG LỆNH

tiem-long-ngao-the

Ngạo thế

 • Lực hiến +34800
 • Sinh lực +80%
 • Sinh lực +4000
 • Kháng tổng thể +1200
 • tránh mặt + 400
 • Sát thương thuộc tính + 400

ĐIỀU KIỆN LÊN Ỷ THIÊN: 300.000 LỰC CHIẾN + 8 TRỤC LỘC LỆNH

ngao-the-y-thien

Ỷ thiên

 • Lực hiến +16800
 • Sinh lực +90%
 • Sinh lực +4800
 • Kháng tổng thể +150
 • tránh mặt + 480
 • Sát thương thuộc tính + 480

ĐIỀU KIỆN LÊN CHÍ TÔN: 600.000 LỰC CHIẾN + 16 TRỤC LỘC LỆNH

y-thien-chi-ton

Chí tôn

 • Lực hiến +32000
 • Sinh lực +100%
 • Sinh lực +5600
 • Kháng tổng thể +200
 • tránh mặt + 560
 • Sát thương thuộc tính + 560

ĐIỀU KIỆN LÊN VÕ THÁNH: một.200.000 LỰC CHIẾN + 12 hoàng thượng LỆNH

chi-ton-vo-thanh

Võ thánh

 • Lực hiến +72000
 • Sinh lực +110%
 • Sinh lực +7200
 • Kháng tổng thể +250
 • tránh mặt + 720
 • Sát thương thuộc tính + 720

ĐIỀU KIỆN LÊN VÔ tuy nhiên: 2.400.000 LỰC CHIẾN + 24 hoàng thượng LỆNH

vo-thanh-vo-song

Vô tuy nhiên

 • Lực hiến +144000
 • Sinh lực +120%
 • Sinh lực +8800
 • Kháng tổng thể +300
 • tránh mặt + 880
 • Sát thương thuộc tính + 880

ĐIỀU KIỆN LÊN TRUYỀN THUYẾT: 6.000.000 LỰC CHIẾN + 18 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

vo-song-truyen-thuyet

Truyền thuyết

 • Lực hiến +300000
 • Sinh lực +65%
 • Sinh lực +10400
 • Kháng tổng thể +400
 • tránh mặt + 10400
 • Sát thương thuộc tính + 1040

ĐIỀU KIỆN LÊN truyền thuyết thần thoại: 10.000.000 LỰC CHIẾN + 60 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

truyen-thuyet-than-thoai

truyền thuyết thần thoại

 • Lực hiến +600000
 • Sinh lực +70%
 • Sinh lực +12000
 • Kháng tổng thể +500
 • tránh mặt + 1200
 • Sát thương thuộc tính + 1200

ĐIỀU KIỆN LÊN truyền thuyết thần thoại: 20.000.000 LỰC CHIẾN + 1000 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

than-thoai-than-thoai-2

Cấp quân hàm tối đa VLTK mobile

Thời ưu thế lúc trên sự thật cấp quân hàm tối đa là truyền thuyết thần thoại một. Muốn lên được truyền thuyết thần thoại 2 cần 1000 TRUYỀN THUYẾT LỆNH và lực chiến 20.000.000, sẽ vô cùng tốn ko tốt cho ngẫu nhiên ai muốn lên lv quân hàm trên sự thật.

Tìm hiểu thêm :

một vài reviews dự trên trông xác định cá thể, nếu sở hữu quan ưu thế hay hơn, để lại comment và giao lưu nhé !

Từ Khóa : WikiTech – những bậc quân hàm trong vltkm Mobile

Leave a Comment!