Riot Games tung ra 4 Trang phục Phi Hành Gia mới và Zed tuyệt phẩm mặt hàng xuất hiện

Riot Games tung ra 4 Trang phục Phi Hành Gia mới và Zed tuyệt phẩm mặt hàng xuất hiện

Được dự kiến sẽ tung ra ngay trong version update 11.13 LMHT sắp tới, Riot Games đã tung ra 5 Trang phục mới với đề tài Phi Hành Gia giành cho Corki, Maokai, Rammus, Veigar và trang phục đặc trưng cho Zed tuyệt phẩm mặt hàng xuất hiện.

Corki Phi Hành Gia

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 2

 

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 3

 

Veigar Phi Hành Gia

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 10
LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 11

 

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 12

Zed tuyệt phẩm mặt hàng xuất hiện

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 13

 

 

LMHT: Riot Games ra mắt 4 Trang phục Phi Hành Gia mới cùng Zed Siêu Phẩm Hàng Hiệu 14

 

Leave a Comment!